Aquest qüestionari és el punt inicial per tal d’adoptar al vostre candidat/a escollit en adopció a la nostra associació.

Preguem preneu un temps en llegir atentament i respondre amb detall i sinceritat les preguntes que hi figuren ja que això ens serà d’utilitat per tal d’avaluar i conèixer la compatibilitat entre tots.