Una de les maneres essecials per realitzar la nostra tasca és amb la col.laboració i ajuda de les cases d’acollida que amb la seva atenció i suport desenvolupen una tasca fonamental en l’atenció, rehabilitació i són part activa en la nova vida de cada rescat.

Si vols ajudar acollint, contacta amb nosaltres a través del nostre email elcaudelacendra@gmail.com i t’expliquem com formar part.