Adoptar és un acte de responsabilitat i com a tal és una decisió que ha de ser meditada i consensuada amb tots els membres de la familia.

A fi d’adoptar un dels nostres gats/es acollits hi ha una sèrie d’informació i condicions relatives a l’adopció que has de saber.

Tots els gats al nostre càrrec són gats rescatats de condicions difícils ( perill, abandonament o malaltia ) i hem posat tot el nostre esforç, atenció i mitjans per tal que a partir d’ara tinguin la vida que es mereixen, per això us demanem que en tingueu la millor cura possible donat que heu decidit ser responsables de la seva vida d’ara endavant.

Llegiu si us plau detingudament les condicions d’adopció :

  1. Omplir el qüestionari de pre-adopció on us preguem sinceritat a l’hora de respondre i on el valorarem de cara a la compatibilitat amb el gat/a escollit.
  2. En el cas de que el vostre qüestionari hagi estat escollit com el compatible amb el gat/a en adopció, us realitzarem una entrevista personal.
  3. Prèvia a l’adopció recomanem una acollida temporal ( de 15 dies a 1 mes) per tal de comprovar la compatibilitat mútua i on en sereu responsables fins a formalitzar l’adopció.
  4. Si decidiu adoptar, el contracte es formalitza per escrit i s’abona 120 euros en concepte de col.laboració per despeses veterinàries realitzades (test, desparasitació, vacuna, esterilització i xip) ja que no rebem cap tipus de subvenció ni ajuda.
  5. La implantació del xip al vostre nom es realitza en el nostre veterinari de referència en el moment de formalitzar l’adopció.
  6. Els nostres acollits són gats que per les seves dures condicions de vida anteriors, es recomana que visquin en un entorn protegit ja sigui a interior vivenda o amb espai exterior protegit (xarxa a terrassa i finestres) en cap cas es donen en adopció gats per espais exteriors.
  7. També es recomana fer una adaptació progressiva amb altres animals per evitar baralles i problemes de salut per baixada de defenses davant el canvi, durant tot el procés estarem amb contacte, us donarem el suport que necessiteu i en cap cas el gat adoptat es podrà cedir a altre persona (SEMPRE tornarà a la nostra associació).
  8. En cas que l’adoptat sigui un cadell, l’adoptant tindrà l’obligació d’esterilitzar-lo arribat el moment de maduresa sexual ( al primer zel en cas de femelles i en maduresa física en cas de mascle).
  9. Per últim, amb el contracte d’adopció s’autoritza a realitzar un seguiment de la mateixa, via email o telèfon i on l’adoptant informarà (per escrit o amb fotografies) de l’estat de salut etc de l’adoptat. És obligació també mantenir al dia les dades de contacte així com comunicar la pèrdua o defunció si s’escau en el termini de les primeres 24-36 hores (en cas que es consideri durant el seguiment que les condicions de vida del gat no són les adeqüades, l’associació procedirà a retirar-lo i el propietari el cedirà a l¡associació procedint al canvi de nom del xip identificador i fent-se càrrec de les despeses del canvi si n’hi hagués).